Ontslag Kletterbuurt /kletterbuorren

Uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kletterbuurt /kletterbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kletterbuurt /kletterbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kletterbuurt /kletterbuorren. Uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kletterbuurt /kletterbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kletterbuurt /kletterbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kletterbuurt /kletterbuorren of met bevallingsverlof bent in Kletterbuurt /kletterbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kletterbuurt /kletterbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kletterbuurt /kletterbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kletterbuurt /kletterbuorren
 • Als u in Kletterbuurt /kletterbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kletterbuurt /kletterbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kletterbuurt /kletterbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kletterbuurt /kletterbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kletterbuurt /kletterbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kletterbuurt /kletterbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kletterbuurt /kletterbuorren. Uitzonderingen in Kletterbuurt /kletterbuorren;
 • Als uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kletterbuurt /kletterbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren niet geschikt voor uw werk in Kletterbuurt /kletterbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Kletterbuurt /kletterbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kletterbuurt /kletterbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kletterbuurt /kletterbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kletterbuurt /kletterbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Kletterbuurt /kletterbuorren u eveneens wel ontslaan.