Ontslag Kleingenhout

Uw werkgever in Kleingenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleingenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleingenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleingenhout. Uw werkgever in Kleingenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleingenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleingenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleingenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleingenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleingenhout of met bevallingsverlof bent in Kleingenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleingenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleingenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleingenhout
 • Als u in Kleingenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleingenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleingenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleingenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleingenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleingenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleingenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleingenhout. Uitzonderingen in Kleingenhout;
 • Als uw werkgever in Kleingenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleingenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleingenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleingenhout niet geschikt voor uw werk in Kleingenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Kleingenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleingenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleingenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleingenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleingenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Kleingenhout u eveneens wel ontslaan.