Ontslag Kleinemeer

Uw werkgever in Kleinemeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleinemeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleinemeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleinemeer. Uw werkgever in Kleinemeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleinemeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleinemeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleinemeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleinemeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleinemeer of met bevallingsverlof bent in Kleinemeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleinemeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleinemeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleinemeer
 • Als u in Kleinemeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleinemeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleinemeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleinemeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleinemeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleinemeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleinemeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleinemeer. Uitzonderingen in Kleinemeer;
 • Als uw werkgever in Kleinemeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleinemeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleinemeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleinemeer niet geschikt voor uw werk in Kleinemeer of
 • u functioneert niet voldoende in Kleinemeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleinemeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleinemeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleinemeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleinemeer verblijft, dan mag uw werkgever in Kleinemeer u eveneens wel ontslaan.