Ontslag Kleine wiske

Uw werkgever in Kleine wiske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine wiske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine wiske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine wiske. Uw werkgever in Kleine wiske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine wiske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine wiske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine wiske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine wiske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine wiske of met bevallingsverlof bent in Kleine wiske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine wiske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine wiske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine wiske
 • Als u in Kleine wiske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine wiske wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine wiske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine wiske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine wiske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine wiske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine wiske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine wiske. Uitzonderingen in Kleine wiske;
 • Als uw werkgever in Kleine wiske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine wiske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine wiske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine wiske niet geschikt voor uw werk in Kleine wiske of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine wiske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine wiske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine wiske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine wiske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine wiske verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine wiske u eveneens wel ontslaan.