Ontslag Kleine voort

Uw werkgever in Kleine voort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine voort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine voort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine voort. Uw werkgever in Kleine voort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine voort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine voort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine voort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine voort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine voort of met bevallingsverlof bent in Kleine voort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine voort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine voort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine voort
 • Als u in Kleine voort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine voort wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine voort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine voort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine voort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine voort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine voort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine voort. Uitzonderingen in Kleine voort;
 • Als uw werkgever in Kleine voort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine voort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine voort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine voort niet geschikt voor uw werk in Kleine voort of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine voort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine voort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine voort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine voort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine voort verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine voort u eveneens wel ontslaan.