Ontslag Kleine sluis

Uw werkgever in Kleine sluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine sluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine sluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine sluis. Uw werkgever in Kleine sluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine sluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine sluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine sluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine sluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine sluis of met bevallingsverlof bent in Kleine sluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine sluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine sluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine sluis
 • Als u in Kleine sluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine sluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine sluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine sluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine sluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine sluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine sluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine sluis. Uitzonderingen in Kleine sluis;
 • Als uw werkgever in Kleine sluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine sluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine sluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine sluis niet geschikt voor uw werk in Kleine sluis of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine sluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine sluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine sluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine sluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine sluis verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine sluis u eveneens wel ontslaan.