Ontslag Kleine-lindt

Uw werkgever in Kleine-lindt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine-lindt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine-lindt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine-lindt. Uw werkgever in Kleine-lindt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine-lindt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine-lindt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine-lindt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine-lindt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine-lindt of met bevallingsverlof bent in Kleine-lindt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine-lindt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine-lindt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine-lindt
 • Als u in Kleine-lindt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine-lindt wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine-lindt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine-lindt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine-lindt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine-lindt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine-lindt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine-lindt. Uitzonderingen in Kleine-lindt;
 • Als uw werkgever in Kleine-lindt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine-lindt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine-lindt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine-lindt niet geschikt voor uw werk in Kleine-lindt of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine-lindt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine-lindt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine-lindt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine-lindt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine-lindt verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine-lindt u eveneens wel ontslaan.