Ontslag Kleine huisjes

Uw werkgever in Kleine huisjes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine huisjes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine huisjes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine huisjes. Uw werkgever in Kleine huisjes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine huisjes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine huisjes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine huisjes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine huisjes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine huisjes of met bevallingsverlof bent in Kleine huisjes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine huisjes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine huisjes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine huisjes
 • Als u in Kleine huisjes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine huisjes wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine huisjes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine huisjes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine huisjes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine huisjes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine huisjes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine huisjes. Uitzonderingen in Kleine huisjes;
 • Als uw werkgever in Kleine huisjes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine huisjes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine huisjes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine huisjes niet geschikt voor uw werk in Kleine huisjes of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine huisjes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine huisjes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine huisjes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine huisjes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine huisjes verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine huisjes u eveneens wel ontslaan.