Ontslag Kleine horst

Uw werkgever in Kleine horst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine horst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine horst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine horst. Uw werkgever in Kleine horst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine horst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine horst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine horst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine horst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine horst of met bevallingsverlof bent in Kleine horst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine horst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine horst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine horst
 • Als u in Kleine horst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine horst wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine horst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine horst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine horst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine horst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine horst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine horst. Uitzonderingen in Kleine horst;
 • Als uw werkgever in Kleine horst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine horst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine horst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine horst niet geschikt voor uw werk in Kleine horst of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine horst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine horst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine horst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine horst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine horst verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine horst u eveneens wel ontslaan.