Ontslag Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar

Uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar. Uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar of met bevallingsverlof bent in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar
 • Als u in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar. Uitzonderingen in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar;
 • Als uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar niet geschikt voor uw werk in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine gaastmeer /de lytse gaastmar u eveneens wel ontslaan.