Ontslag Kleine bottel

Uw werkgever in Kleine bottel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleine bottel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleine bottel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleine bottel. Uw werkgever in Kleine bottel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleine bottel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleine bottel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleine bottel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleine bottel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleine bottel of met bevallingsverlof bent in Kleine bottel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleine bottel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleine bottel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleine bottel
 • Als u in Kleine bottel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleine bottel wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleine bottel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleine bottel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleine bottel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleine bottel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleine bottel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleine bottel. Uitzonderingen in Kleine bottel;
 • Als uw werkgever in Kleine bottel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleine bottel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleine bottel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleine bottel niet geschikt voor uw werk in Kleine bottel of
 • u functioneert niet voldoende in Kleine bottel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleine bottel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleine bottel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleine bottel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleine bottel verblijft, dan mag uw werkgever in Kleine bottel u eveneens wel ontslaan.