Ontslag Kleindorp

Uw werkgever in Kleindorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleindorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleindorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleindorp. Uw werkgever in Kleindorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleindorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleindorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleindorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleindorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleindorp of met bevallingsverlof bent in Kleindorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleindorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleindorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleindorp
 • Als u in Kleindorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleindorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleindorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleindorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleindorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleindorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleindorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleindorp. Uitzonderingen in Kleindorp;
 • Als uw werkgever in Kleindorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleindorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleindorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleindorp niet geschikt voor uw werk in Kleindorp of
 • u functioneert niet voldoende in Kleindorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleindorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleindorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleindorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleindorp verblijft, dan mag uw werkgever in Kleindorp u eveneens wel ontslaan.