Ontslag Klein zundert

Uw werkgever in Klein zundert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein zundert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein zundert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein zundert. Uw werkgever in Klein zundert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein zundert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein zundert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein zundert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein zundert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein zundert of met bevallingsverlof bent in Klein zundert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein zundert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein zundert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein zundert
 • Als u in Klein zundert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein zundert wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein zundert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein zundert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein zundert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein zundert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein zundert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein zundert. Uitzonderingen in Klein zundert;
 • Als uw werkgever in Klein zundert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein zundert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein zundert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein zundert niet geschikt voor uw werk in Klein zundert of
 • u functioneert niet voldoende in Klein zundert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein zundert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein zundert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein zundert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein zundert verblijft, dan mag uw werkgever in Klein zundert u eveneens wel ontslaan.