Ontslag Klein wetsinge

Uw werkgever in Klein wetsinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein wetsinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein wetsinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein wetsinge. Uw werkgever in Klein wetsinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein wetsinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein wetsinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein wetsinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein wetsinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein wetsinge of met bevallingsverlof bent in Klein wetsinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein wetsinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein wetsinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein wetsinge
 • Als u in Klein wetsinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein wetsinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein wetsinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein wetsinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein wetsinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein wetsinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein wetsinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein wetsinge. Uitzonderingen in Klein wetsinge;
 • Als uw werkgever in Klein wetsinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein wetsinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein wetsinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein wetsinge niet geschikt voor uw werk in Klein wetsinge of
 • u functioneert niet voldoende in Klein wetsinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein wetsinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein wetsinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein wetsinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein wetsinge verblijft, dan mag uw werkgever in Klein wetsinge u eveneens wel ontslaan.