Ontslag Klein-vortum

Uw werkgever in Klein-vortum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein-vortum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein-vortum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein-vortum. Uw werkgever in Klein-vortum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein-vortum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein-vortum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein-vortum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein-vortum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein-vortum of met bevallingsverlof bent in Klein-vortum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein-vortum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein-vortum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein-vortum
 • Als u in Klein-vortum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein-vortum wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein-vortum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein-vortum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein-vortum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein-vortum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein-vortum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein-vortum. Uitzonderingen in Klein-vortum;
 • Als uw werkgever in Klein-vortum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein-vortum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein-vortum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein-vortum niet geschikt voor uw werk in Klein-vortum of
 • u functioneert niet voldoende in Klein-vortum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein-vortum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein-vortum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein-vortum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein-vortum verblijft, dan mag uw werkgever in Klein-vortum u eveneens wel ontslaan.