Ontslag Klein-ulsda /klein ulsda

Uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein-ulsda /klein ulsda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein-ulsda /klein ulsda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein-ulsda /klein ulsda. Uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein-ulsda /klein ulsda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein-ulsda /klein ulsda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein-ulsda /klein ulsda of met bevallingsverlof bent in Klein-ulsda /klein ulsda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein-ulsda /klein ulsda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein-ulsda /klein ulsda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein-ulsda /klein ulsda
 • Als u in Klein-ulsda /klein ulsda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein-ulsda /klein ulsda wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein-ulsda /klein ulsda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein-ulsda /klein ulsda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein-ulsda /klein ulsda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein-ulsda /klein ulsda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein-ulsda /klein ulsda. Uitzonderingen in Klein-ulsda /klein ulsda;
 • Als uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein-ulsda /klein ulsda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda niet geschikt voor uw werk in Klein-ulsda /klein ulsda of
 • u functioneert niet voldoende in Klein-ulsda /klein ulsda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein-ulsda /klein ulsda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein-ulsda /klein ulsda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein-ulsda /klein ulsda verblijft, dan mag uw werkgever in Klein-ulsda /klein ulsda u eveneens wel ontslaan.