Ontslag Klein-schoot

Uw werkgever in Klein-schoot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein-schoot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein-schoot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein-schoot. Uw werkgever in Klein-schoot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein-schoot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein-schoot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein-schoot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein-schoot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein-schoot of met bevallingsverlof bent in Klein-schoot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein-schoot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein-schoot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein-schoot
 • Als u in Klein-schoot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein-schoot wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein-schoot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein-schoot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein-schoot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein-schoot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein-schoot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein-schoot. Uitzonderingen in Klein-schoot;
 • Als uw werkgever in Klein-schoot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein-schoot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein-schoot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein-schoot niet geschikt voor uw werk in Klein-schoot of
 • u functioneert niet voldoende in Klein-schoot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein-schoot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein-schoot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein-schoot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein-schoot verblijft, dan mag uw werkgever in Klein-schoot u eveneens wel ontslaan.