Ontslag Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen

Uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen. Uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen of met bevallingsverlof bent in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen
 • Als u in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen. Uitzonderingen in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen;
 • Als uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen niet geschikt voor uw werk in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Klein medhuizen(midhuizen ?) /lyts midhuzen u eveneens wel ontslaan.