Ontslag Klein mariekerke

Uw werkgever in Klein mariekerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein mariekerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein mariekerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein mariekerke. Uw werkgever in Klein mariekerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein mariekerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein mariekerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein mariekerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein mariekerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein mariekerke of met bevallingsverlof bent in Klein mariekerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein mariekerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein mariekerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein mariekerke
 • Als u in Klein mariekerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein mariekerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein mariekerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein mariekerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein mariekerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein mariekerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein mariekerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein mariekerke. Uitzonderingen in Klein mariekerke;
 • Als uw werkgever in Klein mariekerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein mariekerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein mariekerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein mariekerke niet geschikt voor uw werk in Klein mariekerke of
 • u functioneert niet voldoende in Klein mariekerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein mariekerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein mariekerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein mariekerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein mariekerke verblijft, dan mag uw werkgever in Klein mariekerke u eveneens wel ontslaan.