Ontslag Klein loo

Uw werkgever in Klein loo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein loo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein loo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein loo. Uw werkgever in Klein loo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein loo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein loo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein loo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein loo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein loo of met bevallingsverlof bent in Klein loo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein loo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein loo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein loo
 • Als u in Klein loo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein loo wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein loo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein loo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein loo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein loo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein loo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein loo. Uitzonderingen in Klein loo;
 • Als uw werkgever in Klein loo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein loo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein loo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein loo niet geschikt voor uw werk in Klein loo of
 • u functioneert niet voldoende in Klein loo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein loo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein loo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein loo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein loo verblijft, dan mag uw werkgever in Klein loo u eveneens wel ontslaan.