Ontslag Klein leger

Uw werkgever in Klein leger mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein leger zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein leger

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein leger. Uw werkgever in Klein leger mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein leger arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein leger niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein leger te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein leger u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein leger of met bevallingsverlof bent in Klein leger.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein leger kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein leger die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein leger
 • Als u in Klein leger lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein leger wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein leger lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein leger lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein leger wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein leger op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein leger

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein leger. Uitzonderingen in Klein leger;
 • Als uw werkgever in Klein leger bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein leger aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein leger gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein leger niet geschikt voor uw werk in Klein leger of
 • u functioneert niet voldoende in Klein leger.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein leger

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein leger niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein leger of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein leger verblijft, dan mag uw werkgever in Klein leger u eveneens wel ontslaan.