Ontslag Klein hitland

Uw werkgever in Klein hitland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein hitland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein hitland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein hitland. Uw werkgever in Klein hitland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein hitland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein hitland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein hitland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein hitland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein hitland of met bevallingsverlof bent in Klein hitland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein hitland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein hitland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein hitland
 • Als u in Klein hitland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein hitland wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein hitland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein hitland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein hitland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein hitland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein hitland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein hitland. Uitzonderingen in Klein hitland;
 • Als uw werkgever in Klein hitland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein hitland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein hitland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein hitland niet geschikt voor uw werk in Klein hitland of
 • u functioneert niet voldoende in Klein hitland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein hitland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein hitland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein hitland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein hitland verblijft, dan mag uw werkgever in Klein hitland u eveneens wel ontslaan.