Ontslag Klein hanssum

Uw werkgever in Klein hanssum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein hanssum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein hanssum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein hanssum. Uw werkgever in Klein hanssum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein hanssum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein hanssum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein hanssum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein hanssum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein hanssum of met bevallingsverlof bent in Klein hanssum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein hanssum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein hanssum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein hanssum
 • Als u in Klein hanssum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein hanssum wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein hanssum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein hanssum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein hanssum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein hanssum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein hanssum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein hanssum. Uitzonderingen in Klein hanssum;
 • Als uw werkgever in Klein hanssum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein hanssum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein hanssum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein hanssum niet geschikt voor uw werk in Klein hanssum of
 • u functioneert niet voldoende in Klein hanssum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein hanssum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein hanssum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein hanssum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein hanssum verblijft, dan mag uw werkgever in Klein hanssum u eveneens wel ontslaan.