Ontslag Klein haasdal (?)

Uw werkgever in Klein haasdal (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein haasdal (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein haasdal (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein haasdal (?). Uw werkgever in Klein haasdal (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein haasdal (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein haasdal (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein haasdal (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein haasdal (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein haasdal (?) of met bevallingsverlof bent in Klein haasdal (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein haasdal (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein haasdal (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein haasdal (?)
 • Als u in Klein haasdal (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein haasdal (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein haasdal (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein haasdal (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein haasdal (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein haasdal (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein haasdal (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein haasdal (?). Uitzonderingen in Klein haasdal (?);
 • Als uw werkgever in Klein haasdal (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein haasdal (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein haasdal (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein haasdal (?) niet geschikt voor uw werk in Klein haasdal (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Klein haasdal (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein haasdal (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein haasdal (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein haasdal (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein haasdal (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Klein haasdal (?) u eveneens wel ontslaan.