Ontslag Klein groningen

Uw werkgever in Klein groningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein groningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein groningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein groningen. Uw werkgever in Klein groningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein groningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein groningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein groningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein groningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein groningen of met bevallingsverlof bent in Klein groningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein groningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein groningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein groningen
 • Als u in Klein groningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein groningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein groningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein groningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein groningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein groningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein groningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein groningen. Uitzonderingen in Klein groningen;
 • Als uw werkgever in Klein groningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein groningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein groningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein groningen niet geschikt voor uw werk in Klein groningen of
 • u functioneert niet voldoende in Klein groningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein groningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein groningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein groningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein groningen verblijft, dan mag uw werkgever in Klein groningen u eveneens wel ontslaan.