Ontslag Klein genhout

Uw werkgever in Klein genhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein genhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein genhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein genhout. Uw werkgever in Klein genhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein genhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein genhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein genhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein genhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein genhout of met bevallingsverlof bent in Klein genhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein genhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein genhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein genhout
 • Als u in Klein genhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein genhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein genhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein genhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein genhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein genhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein genhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein genhout. Uitzonderingen in Klein genhout;
 • Als uw werkgever in Klein genhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein genhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein genhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein genhout niet geschikt voor uw werk in Klein genhout of
 • u functioneert niet voldoende in Klein genhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein genhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein genhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein genhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein genhout verblijft, dan mag uw werkgever in Klein genhout u eveneens wel ontslaan.