Ontslag Klein-doenrade

Uw werkgever in Klein-doenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein-doenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein-doenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein-doenrade. Uw werkgever in Klein-doenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein-doenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein-doenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein-doenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein-doenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein-doenrade of met bevallingsverlof bent in Klein-doenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein-doenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein-doenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein-doenrade
 • Als u in Klein-doenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein-doenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein-doenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein-doenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein-doenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein-doenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein-doenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein-doenrade. Uitzonderingen in Klein-doenrade;
 • Als uw werkgever in Klein-doenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein-doenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein-doenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein-doenrade niet geschikt voor uw werk in Klein-doenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Klein-doenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein-doenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein-doenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein-doenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein-doenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Klein-doenrade u eveneens wel ontslaan.