Ontslag Klein(-)dochteren

Uw werkgever in Klein(-)dochteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein(-)dochteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein(-)dochteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein(-)dochteren. Uw werkgever in Klein(-)dochteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein(-)dochteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein(-)dochteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein(-)dochteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein(-)dochteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein(-)dochteren of met bevallingsverlof bent in Klein(-)dochteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein(-)dochteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein(-)dochteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein(-)dochteren
 • Als u in Klein(-)dochteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein(-)dochteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein(-)dochteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein(-)dochteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein(-)dochteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein(-)dochteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein(-)dochteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein(-)dochteren. Uitzonderingen in Klein(-)dochteren;
 • Als uw werkgever in Klein(-)dochteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein(-)dochteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein(-)dochteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein(-)dochteren niet geschikt voor uw werk in Klein(-)dochteren of
 • u functioneert niet voldoende in Klein(-)dochteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein(-)dochteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein(-)dochteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein(-)dochteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein(-)dochteren verblijft, dan mag uw werkgever in Klein(-)dochteren u eveneens wel ontslaan.