Ontslag Klein bruggen

Uw werkgever in Klein bruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein bruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein bruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein bruggen. Uw werkgever in Klein bruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein bruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein bruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein bruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein bruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein bruggen of met bevallingsverlof bent in Klein bruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein bruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein bruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein bruggen
 • Als u in Klein bruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein bruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein bruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein bruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein bruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein bruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein bruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein bruggen. Uitzonderingen in Klein bruggen;
 • Als uw werkgever in Klein bruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein bruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein bruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein bruggen niet geschikt voor uw werk in Klein bruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Klein bruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein bruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein bruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein bruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein bruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Klein bruggen u eveneens wel ontslaan.