Ontslag Klein baal

Uw werkgever in Klein baal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein baal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein baal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein baal. Uw werkgever in Klein baal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein baal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein baal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein baal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein baal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein baal of met bevallingsverlof bent in Klein baal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein baal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein baal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein baal
 • Als u in Klein baal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein baal wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein baal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein baal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein baal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein baal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein baal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein baal. Uitzonderingen in Klein baal;
 • Als uw werkgever in Klein baal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein baal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein baal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein baal niet geschikt voor uw werk in Klein baal of
 • u functioneert niet voldoende in Klein baal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein baal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein baal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein baal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein baal verblijft, dan mag uw werkgever in Klein baal u eveneens wel ontslaan.