Ontslag Klein-azewijn

Uw werkgever in Klein-azewijn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein-azewijn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein-azewijn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein-azewijn. Uw werkgever in Klein-azewijn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein-azewijn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein-azewijn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein-azewijn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein-azewijn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein-azewijn of met bevallingsverlof bent in Klein-azewijn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein-azewijn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein-azewijn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein-azewijn
 • Als u in Klein-azewijn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein-azewijn wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein-azewijn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein-azewijn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein-azewijn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein-azewijn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein-azewijn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein-azewijn. Uitzonderingen in Klein-azewijn;
 • Als uw werkgever in Klein-azewijn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein-azewijn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein-azewijn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein-azewijn niet geschikt voor uw werk in Klein-azewijn of
 • u functioneert niet voldoende in Klein-azewijn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein-azewijn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein-azewijn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein-azewijn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein-azewijn verblijft, dan mag uw werkgever in Klein-azewijn u eveneens wel ontslaan.