Ontslag Klein amsterdam

Uw werkgever in Klein amsterdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein amsterdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein amsterdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein amsterdam. Uw werkgever in Klein amsterdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein amsterdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein amsterdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein amsterdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein amsterdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein amsterdam of met bevallingsverlof bent in Klein amsterdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein amsterdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein amsterdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein amsterdam
 • Als u in Klein amsterdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein amsterdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein amsterdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein amsterdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein amsterdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein amsterdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein amsterdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein amsterdam. Uitzonderingen in Klein amsterdam;
 • Als uw werkgever in Klein amsterdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein amsterdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein amsterdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein amsterdam niet geschikt voor uw werk in Klein amsterdam of
 • u functioneert niet voldoende in Klein amsterdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein amsterdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein amsterdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein amsterdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein amsterdam verblijft, dan mag uw werkgever in Klein amsterdam u eveneens wel ontslaan.