Ontslag Klein agelo

Uw werkgever in Klein agelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klein agelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klein agelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klein agelo. Uw werkgever in Klein agelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klein agelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klein agelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klein agelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klein agelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klein agelo of met bevallingsverlof bent in Klein agelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klein agelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klein agelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klein agelo
 • Als u in Klein agelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klein agelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Klein agelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klein agelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klein agelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klein agelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klein agelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klein agelo. Uitzonderingen in Klein agelo;
 • Als uw werkgever in Klein agelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klein agelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klein agelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klein agelo niet geschikt voor uw werk in Klein agelo of
 • u functioneert niet voldoende in Klein agelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klein agelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klein agelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klein agelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klein agelo verblijft, dan mag uw werkgever in Klein agelo u eveneens wel ontslaan.