Ontslag Klef

Uw werkgever in Klef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klef. Uw werkgever in Klef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klef of met bevallingsverlof bent in Klef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klef
 • Als u in Klef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klef wilt opnemen;
 • Omdat u in Klef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klef. Uitzonderingen in Klef;
 • Als uw werkgever in Klef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klef niet geschikt voor uw werk in Klef of
 • u functioneert niet voldoende in Klef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klef verblijft, dan mag uw werkgever in Klef u eveneens wel ontslaan.