Ontslag Kleeberg

Uw werkgever in Kleeberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleeberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleeberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleeberg. Uw werkgever in Kleeberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleeberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleeberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleeberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleeberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleeberg of met bevallingsverlof bent in Kleeberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleeberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleeberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleeberg
 • Als u in Kleeberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleeberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleeberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleeberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleeberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleeberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleeberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleeberg. Uitzonderingen in Kleeberg;
 • Als uw werkgever in Kleeberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleeberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleeberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleeberg niet geschikt voor uw werk in Kleeberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kleeberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleeberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleeberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleeberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleeberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kleeberg u eveneens wel ontslaan.