Ontslag Klatering

Uw werkgever in Klatering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klatering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klatering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klatering. Uw werkgever in Klatering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klatering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klatering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klatering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klatering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klatering of met bevallingsverlof bent in Klatering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klatering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klatering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klatering
 • Als u in Klatering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klatering wilt opnemen;
 • Omdat u in Klatering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klatering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klatering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klatering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klatering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klatering. Uitzonderingen in Klatering;
 • Als uw werkgever in Klatering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klatering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klatering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klatering niet geschikt voor uw werk in Klatering of
 • u functioneert niet voldoende in Klatering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klatering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klatering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klatering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klatering verblijft, dan mag uw werkgever in Klatering u eveneens wel ontslaan.