Ontslag Klarenbeek

Uw werkgever in Klarenbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klarenbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klarenbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klarenbeek. Uw werkgever in Klarenbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klarenbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klarenbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klarenbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klarenbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klarenbeek of met bevallingsverlof bent in Klarenbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klarenbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klarenbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klarenbeek
 • Als u in Klarenbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klarenbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Klarenbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klarenbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klarenbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klarenbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klarenbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klarenbeek. Uitzonderingen in Klarenbeek;
 • Als uw werkgever in Klarenbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klarenbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klarenbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klarenbeek niet geschikt voor uw werk in Klarenbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Klarenbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klarenbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klarenbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klarenbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klarenbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Klarenbeek u eveneens wel ontslaan.