Ontslag Kladde

Uw werkgever in Kladde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kladde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kladde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kladde. Uw werkgever in Kladde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kladde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kladde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kladde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kladde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kladde of met bevallingsverlof bent in Kladde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kladde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kladde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kladde
 • Als u in Kladde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kladde wilt opnemen;
 • Omdat u in Kladde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kladde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kladde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kladde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kladde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kladde. Uitzonderingen in Kladde;
 • Als uw werkgever in Kladde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kladde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kladde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kladde niet geschikt voor uw werk in Kladde of
 • u functioneert niet voldoende in Kladde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kladde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kladde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kladde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kladde verblijft, dan mag uw werkgever in Kladde u eveneens wel ontslaan.