Ontslag Klaaswaal

Uw werkgever in Klaaswaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klaaswaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klaaswaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klaaswaal. Uw werkgever in Klaaswaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klaaswaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klaaswaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klaaswaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klaaswaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klaaswaal of met bevallingsverlof bent in Klaaswaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klaaswaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klaaswaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klaaswaal
 • Als u in Klaaswaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klaaswaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Klaaswaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klaaswaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klaaswaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klaaswaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klaaswaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klaaswaal. Uitzonderingen in Klaaswaal;
 • Als uw werkgever in Klaaswaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klaaswaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klaaswaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klaaswaal niet geschikt voor uw werk in Klaaswaal of
 • u functioneert niet voldoende in Klaaswaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klaaswaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klaaswaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klaaswaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klaaswaal verblijft, dan mag uw werkgever in Klaaswaal u eveneens wel ontslaan.