Ontslag Klaarstraat

Uw werkgever in Klaarstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klaarstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klaarstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klaarstraat. Uw werkgever in Klaarstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klaarstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klaarstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klaarstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klaarstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klaarstraat of met bevallingsverlof bent in Klaarstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klaarstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klaarstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klaarstraat
 • Als u in Klaarstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klaarstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Klaarstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klaarstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klaarstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klaarstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klaarstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klaarstraat. Uitzonderingen in Klaarstraat;
 • Als uw werkgever in Klaarstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klaarstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klaarstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klaarstraat niet geschikt voor uw werk in Klaarstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Klaarstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klaarstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klaarstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klaarstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klaarstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Klaarstraat u eveneens wel ontslaan.