Ontslag Kivitsbraak

Uw werkgever in Kivitsbraak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kivitsbraak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kivitsbraak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kivitsbraak. Uw werkgever in Kivitsbraak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kivitsbraak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kivitsbraak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kivitsbraak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kivitsbraak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kivitsbraak of met bevallingsverlof bent in Kivitsbraak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kivitsbraak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kivitsbraak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kivitsbraak
 • Als u in Kivitsbraak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kivitsbraak wilt opnemen;
 • Omdat u in Kivitsbraak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kivitsbraak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kivitsbraak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kivitsbraak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kivitsbraak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kivitsbraak. Uitzonderingen in Kivitsbraak;
 • Als uw werkgever in Kivitsbraak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kivitsbraak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kivitsbraak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kivitsbraak niet geschikt voor uw werk in Kivitsbraak of
 • u functioneert niet voldoende in Kivitsbraak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kivitsbraak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kivitsbraak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kivitsbraak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kivitsbraak verblijft, dan mag uw werkgever in Kivitsbraak u eveneens wel ontslaan.