Ontslag Kippereind

Uw werkgever in Kippereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kippereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kippereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kippereind. Uw werkgever in Kippereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kippereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kippereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kippereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kippereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kippereind of met bevallingsverlof bent in Kippereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kippereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kippereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kippereind
 • Als u in Kippereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kippereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Kippereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kippereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kippereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kippereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kippereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kippereind. Uitzonderingen in Kippereind;
 • Als uw werkgever in Kippereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kippereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kippereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kippereind niet geschikt voor uw werk in Kippereind of
 • u functioneert niet voldoende in Kippereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kippereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kippereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kippereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kippereind verblijft, dan mag uw werkgever in Kippereind u eveneens wel ontslaan.