Ontslag Kinnum /kinum (?)

Uw werkgever in Kinnum /kinum (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kinnum /kinum (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kinnum /kinum (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kinnum /kinum (?). Uw werkgever in Kinnum /kinum (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kinnum /kinum (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kinnum /kinum (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kinnum /kinum (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kinnum /kinum (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kinnum /kinum (?) of met bevallingsverlof bent in Kinnum /kinum (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kinnum /kinum (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kinnum /kinum (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kinnum /kinum (?)
 • Als u in Kinnum /kinum (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kinnum /kinum (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Kinnum /kinum (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kinnum /kinum (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kinnum /kinum (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kinnum /kinum (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kinnum /kinum (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kinnum /kinum (?). Uitzonderingen in Kinnum /kinum (?);
 • Als uw werkgever in Kinnum /kinum (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kinnum /kinum (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kinnum /kinum (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kinnum /kinum (?) niet geschikt voor uw werk in Kinnum /kinum (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Kinnum /kinum (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kinnum /kinum (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kinnum /kinum (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kinnum /kinum (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kinnum /kinum (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Kinnum /kinum (?) u eveneens wel ontslaan.