Ontslag Kinkhoven

Uw werkgever in Kinkhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kinkhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kinkhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kinkhoven. Uw werkgever in Kinkhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kinkhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kinkhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kinkhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kinkhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kinkhoven of met bevallingsverlof bent in Kinkhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kinkhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kinkhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kinkhoven
 • Als u in Kinkhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kinkhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Kinkhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kinkhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kinkhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kinkhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kinkhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kinkhoven. Uitzonderingen in Kinkhoven;
 • Als uw werkgever in Kinkhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kinkhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kinkhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kinkhoven niet geschikt voor uw werk in Kinkhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Kinkhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kinkhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kinkhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kinkhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kinkhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Kinkhoven u eveneens wel ontslaan.