Ontslag Kingmatille /keimpetille

Uw werkgever in Kingmatille /keimpetille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kingmatille /keimpetille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kingmatille /keimpetille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kingmatille /keimpetille. Uw werkgever in Kingmatille /keimpetille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kingmatille /keimpetille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kingmatille /keimpetille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kingmatille /keimpetille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kingmatille /keimpetille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kingmatille /keimpetille of met bevallingsverlof bent in Kingmatille /keimpetille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kingmatille /keimpetille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kingmatille /keimpetille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kingmatille /keimpetille
 • Als u in Kingmatille /keimpetille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kingmatille /keimpetille wilt opnemen;
 • Omdat u in Kingmatille /keimpetille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kingmatille /keimpetille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kingmatille /keimpetille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kingmatille /keimpetille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kingmatille /keimpetille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kingmatille /keimpetille. Uitzonderingen in Kingmatille /keimpetille;
 • Als uw werkgever in Kingmatille /keimpetille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kingmatille /keimpetille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kingmatille /keimpetille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kingmatille /keimpetille niet geschikt voor uw werk in Kingmatille /keimpetille of
 • u functioneert niet voldoende in Kingmatille /keimpetille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kingmatille /keimpetille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kingmatille /keimpetille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kingmatille /keimpetille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kingmatille /keimpetille verblijft, dan mag uw werkgever in Kingmatille /keimpetille u eveneens wel ontslaan.