Ontslag Kinderdijk

Uw werkgever in Kinderdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kinderdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kinderdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kinderdijk. Uw werkgever in Kinderdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kinderdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kinderdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kinderdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kinderdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kinderdijk of met bevallingsverlof bent in Kinderdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kinderdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kinderdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kinderdijk
 • Als u in Kinderdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kinderdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kinderdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kinderdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kinderdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kinderdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kinderdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kinderdijk. Uitzonderingen in Kinderdijk;
 • Als uw werkgever in Kinderdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kinderdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kinderdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kinderdijk niet geschikt voor uw werk in Kinderdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kinderdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kinderdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kinderdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kinderdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kinderdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kinderdijk u eveneens wel ontslaan.