Ontslag Kinderbos

Uw werkgever in Kinderbos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kinderbos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kinderbos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kinderbos. Uw werkgever in Kinderbos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kinderbos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kinderbos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kinderbos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kinderbos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kinderbos of met bevallingsverlof bent in Kinderbos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kinderbos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kinderbos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kinderbos
 • Als u in Kinderbos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kinderbos wilt opnemen;
 • Omdat u in Kinderbos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kinderbos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kinderbos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kinderbos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kinderbos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kinderbos. Uitzonderingen in Kinderbos;
 • Als uw werkgever in Kinderbos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kinderbos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kinderbos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kinderbos niet geschikt voor uw werk in Kinderbos of
 • u functioneert niet voldoende in Kinderbos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kinderbos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kinderbos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kinderbos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kinderbos verblijft, dan mag uw werkgever in Kinderbos u eveneens wel ontslaan.