Ontslag Kimswerd /kimswert

Uw werkgever in Kimswerd /kimswert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kimswerd /kimswert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kimswerd /kimswert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kimswerd /kimswert. Uw werkgever in Kimswerd /kimswert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kimswerd /kimswert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kimswerd /kimswert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kimswerd /kimswert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kimswerd /kimswert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kimswerd /kimswert of met bevallingsverlof bent in Kimswerd /kimswert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kimswerd /kimswert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kimswerd /kimswert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kimswerd /kimswert
 • Als u in Kimswerd /kimswert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kimswerd /kimswert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kimswerd /kimswert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kimswerd /kimswert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kimswerd /kimswert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kimswerd /kimswert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kimswerd /kimswert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kimswerd /kimswert. Uitzonderingen in Kimswerd /kimswert;
 • Als uw werkgever in Kimswerd /kimswert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kimswerd /kimswert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kimswerd /kimswert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kimswerd /kimswert niet geschikt voor uw werk in Kimswerd /kimswert of
 • u functioneert niet voldoende in Kimswerd /kimswert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kimswerd /kimswert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kimswerd /kimswert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kimswerd /kimswert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kimswerd /kimswert verblijft, dan mag uw werkgever in Kimswerd /kimswert u eveneens wel ontslaan.