Ontslag Kille

Uw werkgever in Kille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kille. Uw werkgever in Kille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kille of met bevallingsverlof bent in Kille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kille
 • Als u in Kille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kille wilt opnemen;
 • Omdat u in Kille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kille. Uitzonderingen in Kille;
 • Als uw werkgever in Kille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kille niet geschikt voor uw werk in Kille of
 • u functioneert niet voldoende in Kille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kille verblijft, dan mag uw werkgever in Kille u eveneens wel ontslaan.