Ontslag Kilder

Uw werkgever in Kilder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kilder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kilder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kilder. Uw werkgever in Kilder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kilder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kilder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kilder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kilder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kilder of met bevallingsverlof bent in Kilder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kilder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kilder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kilder
 • Als u in Kilder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kilder wilt opnemen;
 • Omdat u in Kilder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kilder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kilder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kilder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kilder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kilder. Uitzonderingen in Kilder;
 • Als uw werkgever in Kilder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kilder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kilder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kilder niet geschikt voor uw werk in Kilder of
 • u functioneert niet voldoende in Kilder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kilder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kilder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kilder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kilder verblijft, dan mag uw werkgever in Kilder u eveneens wel ontslaan.